Imunita

Imunita označuje schopnost organismu bránit se proti patogenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z vnitřního prostředí organismu bakterie, viry, nádorové buňky.