Viry

Jsou malé cizopasné, nebuněčné organismy, které jsou do různé míry závislí na svém hostiteli.