Zánět

Zánět je odpověď organismu, kdy živý organismus reaguje na poškození tkáně.
Jedná se o soubor zahrnující komplex biochemických a imunologických změn.