polysacharidy

Polysacharidy jsou vysokomolekulární látky, které jsou tvořeny velkým množstvím monosacharidových jednotek.
Bývají většinou nerozpustné ve studené vodě. V teplé vodě mají některé z nich schopnost vytvářet koloidní roztoky, případně gely