makroprvky

Minerální látky tedy anorganické prvky jsou nezbytné pro tvorbu podpůrných tkání, syntézu enzymů a činnost nervové soustavy.
Vyskytující se v živých organismech ve větším množství.  Dodávají se ke krmivu v podobě minerálních směsí.