mikroprvky

Chemické prvky vyskytující se v živých organismech jen ve stopových množstvích. Jejich nedostatek se může projevit zhoršením zdravotního stavu.