vláknina

Je významnou složkou potravy, která je sama obtížně stravitelná.
Existují dva druhy vlákniny: rozpustná a nerozpustná.