vitaminy

Jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro život.
Dělí se na vitaminy rozpustné v tucích: A, D, E, K,
a rozpustné ve vodě:B1,B2,V3,B4,B5,B6,B7,B9,B12,C