Potřeba energie v krmné dávce vašeho psa

Pes potřebuje přijímat v krmné dávce vyvážený poměr bílkovin, tuků a sacharidů, které mu slouží jako zdroj energie a stavební látky. Kromě toho musí z krmiva získávat esenciální živiny, které si organismus nedokáže sám syntetizovat, ale jsou nezbytné pro správný průběh celé řady metabolických procesů.

Uvádí se, že psi potřebují celkem více než 40 esenciálních živin, které zahrnují minerální látky, vitaminy, esenciální aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny.
Významným zdrojem informací o potřebě živin a energie jsou americké normy NRC, jejichž poslední aktualizovaná verze vyšla v roce 2006. Normy uvádějí minimální a doporučenou denní potřebu včetně maximálních bezpečných limitů u vybraných živin. Dalším zdrojem informací jsou živinové standardy vydávané pro výrobce průmyslových krmiv AAFCO (Association of American Feed Control Officials) v USA nebo FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) v rámci Evropské unie.

Standardy AAFCO (Dog and Cat Food Nutrient Profiles) byly publikovány poprvé v roce 1992 a revidovány v roce 1995. Jejich zatím poslední podoba byla publikována v roce 2008, v současné době se připravuje jejich aktualizace. Standardy obsahují doporučenou minimální a maximální koncentraci živin v sušině kompletního krmiva, které obsahuje 3,5 kcal (14,65 kJ) metabolizovatelné energie (ME) na 1 g sušiny. Standardy FEDIAF byly vydány v aktualizované formě počátkem roku 2013.

Údaje o potřebách živin a energie pro psy lze najít také v publikacích WalthamCentre for Pet Nutrition (Leicestershire, Velká Británie) nebo Hill's Pet Nutrition Center (Topeka, Kansas, USA).

Potřeba energie

Energie se v krmivech nachází v energetických živinách, v sacharidech, tucích a bílkovinách. Všechna zvířata potřebují přijímat denně určité množství energie dané jejich energetickou potřebou. U psů se pro vyjádření energetické hodnoty používá metabolizovatelná energie (ME), která představuje energii krmiva po odečtení ztrát ve výkalech (ztráty během trávení živin),
v moči (ztráty během metabolických přeměn živin) a v plynech (ztráty během mikrobiální fermentace, u psů nevýznamné).

Podle doporučení Waltham Centre for Pet Nutrition by měla být energie v krmné dávce u psů rozdělena tak, aby zhruba 30 % celkové ME pocházelo z bílkovin, 30–60 % z tuků a 10–40 % ze sacharidů. Denní potřebu energie lze vypočítat na základě tělesné hmotnosti v kg nebo na základě metabolické velikosti těla (hmotnost v kg 0,75). Psi mají široké rozmezí hmotnosti, proto se zde dává přednost výpočtům na základě metabolické velikosti těla. Rovnice pro výpočet potřeby energie u dospělých psů podle norem NRC (2006), výpočet energie podle Handa et al. (2010).

Množství metabolizovatelné energie v krmivu pro psy je možné vypočítat na základě obsažených energetických živin, kdy se jednotlivé živiny vynásobí svou energetickou hodnotou a následně se provede jejich součet.

Rovnice pro výpočet obsahu energie v krmivech pro psy, kterou uvádí AAFCO, jsou následující:

ME (kcal/kg) = [(3,5 x hrubý protein) + (8,5 x hrubý tuk) + (3,5 x NFE)] x 10
ME (kJ/kg) = [(14,65 x hrubý protein) + (35,59 x hrubý tuk) + (14,65 x NFE)] x 10
NFE = Nitrogen-Free Extract, odpovídá našim bezdusíkatým látkám výtažkovým
NFE = 100 – (hrubý protein + hrubý tuk + hrubá vláknina + vlhkost + popel), vše v procentech.

Autor: MVDr. Jan Šterc, Ph.D.