Poškození zdraví koní ve sportu

Chronická poškození - měkké struktury pohybového aparátu

Tato chronická poškození jsou většinou ve formě subchronického až chronického zánětu poškozené struktury, 
který se projevuje dlouhodobou bolestí na rozdíl od akutního zánětu, který se projevuje otokem a zvýšeným prokrvením a teplotou.

 Rozsah poškození

 • chronické záněty vazů a šlach svalů (tendinitis, peritendinitis, myositis)
 • chronické záněty tíhových váčků (bursitis)
 • chronické záněty úponů šlach na kosti (entezopatia, inzertionitis, tenoperiostitis periostosis)
 • kalcifikace a osifikace hematomu v hloubce svalu po jeho poranění nárazem (myositis ossificans)
  např. po srážce v dostihu, pádu apod. a následném pokračování svalové činnosti.
 • úpony dlouhých natahovačů
 • úpony dlouhých ohybačů
 • úpony a šlachy dlouhých a krátkých ohybačů

Příčiny

 • Vznikají v důsledku pokračujícího zatěžování již přetížených a akutně zanícených tkání a současného neléčení
  nebo nedostatečného léčení akutních poškození z přetížení.

Následky

 • V případě šlach a vazů dochází k jejich nahrazování méněcennou jizevnatou vazivovou tkání
  (křehčí a méně pevná, zhrubělá) až k odumírání buněk – rozvoji nekrózy.
  Snadněji pak dojde k natržení či přetržení.
 • V případě úponů na kost dochází často v různé míře k jejich osifikaci – tvorbě osteofytů,
  které pak mohou dráždit a poškozovat okolní měkké tkáně.

Poškození kloubů

 • poškození kloubní chrupavky
 • artróza

Příčiny

 • opakované dlouhodobé přetěžování kloubů sportovním tréninkem a soutěžemi
 • nedostatečná hydratace a výživou měkkých částí kloubů (chrupavky)
 • stavy po úrazech a nemocech kloubů
 • poruchy statiky a dynamiky kloubů v důsledku poruchy svalového aparátu (svalová dysbalance)

Poškození kostí

 • zánět kosti – např. u plnokrevných dvouletků

Příčiny

 • opakované přetěžování úponů
 • únavové zlomeniny se mohou vyvíjet po delší dobu
 • opakované vytrvalostní zátěže, přeřazení na náročnější zátěž např. z rovinových dostihů do steeplechase
 • celková chronická patologická únava – přetrénování
 • oslabená struktura a pevnost kosti, např. po úraze, po dlouhodobější nečinnosti

Příznaky - výkonnostní

 • poruchy motoriky (obratnosti, koordinace, reakce)
 • zhoršení výkonů, snížení výkonnosti (síly, rychlosti, vytrvalosti)

Příznaky - neuropsychické, chování

 • ztráta chuti ke sportování, strach ze sportovního prostředí
 • apatie, agresivita, podrážděnost

Příznaky - somatické

 • neurovegetativní – průjmy, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, únava, žízeň, pocení
 • imunologické – větší náchylnost k nemocem

Příčiny

 • dlouhodobé přetěžování sportovním tréninkem a soutěžemi
 • nedostatečná spolupráce trenéra s jezdcem a koněm
 • nedostatečné sledování reakce koně na zátěž
 • nedostatečné znalosti projevů a způsobů řešení přetrénování
 • zanedbání regenerace sil
 • odpočinek
 • krmná dávka, pitný režim, krmné doplňky
 • nevyužití fyzioterapeutických prostředků regenerace