nechutenství

Nechutenství je symptom, při kterém zvíře odmítá přijímat potravu.