Metabolizovat

proces látkové přeměny při němž dochází v živém organizmu k přeměně látek a energií.