fermentace

fermentace nebo kvašení  je proces přeměny organických látek nejčastěji sacharidů, při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.