Selen ve výživě koní

Selen - skvělý antioxidant - zapojený do enzymu glutathionu rozkládá peroxid vodíku i hydroperoxidy mastných kyselin. Řečeno současnými populárnějšími pojmy, selen je mimořádně účinný i proti superoxidantům. Má blízkou vazbu k vitaminu E a jejich vzájemné spolupůsobení lze vysvětlit takto: Vitamin E zabraňuje tvorbě peroxidů mastných kyselin, selen se účastní štěpení peroxidů. Biochemické účinky této kombinace jsou velmi příznivé a vedou k podstatnému snížení koncentrace peroxidů ve všech tkáních. Volné oxidační radikály se dostávají do organizmu z vnějšího prostředí, ale převážně vznikají při zcela fyziologických procesech  - třeba intenzivní svalovou a dechovou prací. A proto jsou koně oxidačními radikály značně zatěžováni. Selen je pro ně tedy skutečně důležitý. Kvalitu krmiv pro intenzivně pracující koně běžně posuzujeme podle obsahu vitaminu E, ale na selen často zapomínáme. A formu, v jaké je selen použit, se zajímáme jen málokdy.

A proč bychom vlastně měli?

Minimální obsah selenu v krmivu by měl být mezi 0,1 – 0,12 mg/1 kg sušiny krmiva, pro koně o hmotnosti 500 kg je to cca 1 mg selenu denně. Literatura zabývající se biochemií udává toxickou hladinu pro živočichy mezi 5 – 15 mg selenu na 1kg krmiva. Do 3 ppm by se mělo vejít fyziologické optimum. Záleží ovšem na intenzitě pracovního vytížení. Co dostačuje pro rekreačního koně, nemůže vyhovovat pro intenzivní trénink vrcholového sportu.

Přirozeným zdrojem selenu je transport půda – krmivo – trávicí trakt. Neboli, z pastevního porostu se selen dostává do organizmu v účinné, organické formě. Velmi ale záleží na jeho obsahu v půdě, kde jej bývá většinou nedostatek. Je-li doplňován do krmných směsí, pak obvykle jako seleničitan sodný. V této anorganické formě však spíše vyniká jeho toxicita než biologický účinek. Jestliže je v krmivu selen v anorganické formě, pak musíme s jeho toxicitou počítat již od 2 mg na 1 kg sušiny krmné dávky. Pro koně o hmotnosti 500 kg počítáme cca 8,5 kg sušiny, maximum denní dávky selenu je tedy 17 mg. Při vyšším množství dochází k chronickým poruchám až otravám, neboť selen pak v metabolismu vytěsňuje síru a nahrazuje ji. Dochází k poruchám tvorby kopytní hmoty až po vyzutí kopyta, vypadávání žíní z hřívy i ocasu.

Při použití selenu v organické formě je situace mnohem příznivější, neboť selen přirozeně nahrazuje atom síry v sirných aminokyselinách. Následně se jako selenomethionin ukládá ve svalech a je využíván podle metabolických potřeb. Další jeho funkcí je ochrana červených krvinek i hemoglobinu (opět souvisí s oxidačními radikály v krevní plazmě), ochrana před nekrósou jaterní i srdeční tkáně a svalovou dystrofií.

Literatura někdy zmiňuje působení selenu proti oxidačnímu stresu – neboli stresu z poškození organismu oxidačními radikály.

Selen v organické formě od firmy Alltech jsou součástí produktů MinVin a Selevine.

Autor: Darina Řízková Horáková - za společnost DromyVet s.r.o.

Články a příspěvky jsou před šířením a zveřejňováním chráněny autorským zákonem.