toxické látky

Jejich přítomnost může poškodit zdraví zvířete. Toxické látky se vyskytují v potravinách jako jejich běžná složka a ty nazýváme přírodní toxické látky.
Toxické látky, které se do potravin dostávají neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě a skladování nazýváme znečišťující (kontaminanty).