Rozdíl mezi přírodními a syntetickými vitaminy na etiketě?

Pokud výrobce preferuje použití přírodních surovin s obsahem vitamínů či jiných látek a chce je na etiketě deklarovat, je povinností výrobce uvádět v souladu s Vyhláškou č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením č. 1831/2003 povolených doplňkových látek.

Uvedeme příklad: vitamin C přírodního původu z tropické třešně aceroly -  Malpighia glabra, pokud chce výrobce deklarovat tento vitamin C, musí tak být v souladu s vyhláškou - to znamená,
že tuto látku, musí zařadit do jedné z následujících skupin: 

  1. nutriční doplňková látka - vitamin
  2. regulátor kyselosti
  3. antioxidant

To znamená, že v deklaraci musí být uvedeno: Nutriční a doplňkové látky, vitaminy vitamin C - 100 mg. Následně v textu může být dodatečná informace, že vitamin C pochází z tropické třešně Aceroly -  Malpighia glabra.

Takže tvrzení, že je v tomto případě vitamin přidán uměle a je syntetický, se nemusí zakládat na pravdě, protože výrobce nemá jinou možnost, než obsah vitaminu z přírodního produktu takto povinně deklarovat.