Alkaloidy

Alkaloidy patří mezi přírodní dusíkaté nejaktivnější látky obsažené v rostlinách.
Název alkaloidu je většinou odvozen od latinského rodového jména rostliny, z nichž je tato látka izolována.

Jsou to sekundární metabolity rostlin, které vznikají při biosyntéze v rostlině z některých aminokyselin
(lysin, ornithin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan a histidin), případně z meziproduktů jiných látek (např. steroidů, terpenoidů či purinů).

Získávají z různých orgánů rostlin, nejčastěji z kořenů, plodů, semen.
V rostlinách není přítomen pouze jeden typ alkaloidu, ale vyskytuje se v nich více typů.

  • Tropanové alkaloidy – blín, durman, kokovník, rulík.
  • Isochinolinové alkaloidy – čeleď makovitých – morfin, kodein, papaverin
  • Pyridinové a piperidinové alkaloidy – arekolin, koniin, lobelin, nikotin, pelletierin, piperin, ricinin.

Zpravidla se vyskytují vázané ve sloučeninách a jejich definice je po chemické stránce
a biologickou aktivitou, která má schopnost zasahovat do struktury chromozomů, replikace a dalších biologických procesů.
Většina rostlin, které obsahují alkaloidy, je jedovatá, a to právě díky účinku na nervový systém.
Alkaloidy působí primárně na centrální nervový systém, protože se svou strukturou podobají neurotransmiterům a mohou je nahrazovat.
Vážou se na jejich receptory a následně působí pomocí centrálního a vegetativního nervstva.