tryptofan

Tryptofan se často vyskytuje v doplňkových krmivech pro nervózní koně.

Role tryptofanu:

  • Potřebný k tvorbě neurotransmiteru serotoninu v mozku, který je spojen s regulací chuti k jídlu, sníženou úzkostí, agresivitou a strachem.
  • Nezbytný pro syntézu hormonu melatoninu, který je kritický pro nástup spánku u koní a jiných zvířat.
  • Nepostradatelný pro výrobu vitaminu B3 (niacinu) v játrech, který je důležitý pro průtok krve, metabolismus živin, zdraví kůže a mnoho dalších biologických funkcí.
  • za přítomnosti vitaminu B6 mění na serotonin - neurotransmiter, který slouží jako přenašeč nervových vzruchů v CNS.
  • Přeměněn na kynurenin, prozánětlivou sloučeninu, která vzniká v reakci na oxidační stres.
  • Pomáhá proteinům, jako jsou hormonální receptory, „ukotvit“ se v buněčné membráně, aby mohly zůstat ve správné poloze,
    aby buňky mohly adekvátně reagovat na hormony.

Zdroje tryptophanu: sójový šrot, oves, slunečnicová semínka, spirulina, živočišné bílkoviny.

Nedostatek traptofanu: může souviset se změnami nálady včetně excitability.

Nadbytek tryptofanu: bylo v experimentálních studiích spojeno s nižší výkonností a výdrží ve vytrvalostním tréninku.
Nadbytek je také spojován s hemolytickou anémií a respiračními potížemi u koní a poníků.