Neurotransmiter

Neurotransmitery jsou přirozeně se vyskytující látky v lidském těle, které se podílejí na přenosu elektrických impulzů v místech synapsí. Konkrétními příklady neurotransmiterů jsou acetylcholin, adrenalin, dopamin, glutamát, noradrenalin či serotonin.