metabolit

Metabolit je jakákoliv sloučenina, která vzniká během některého metabolického procesu.
Metabolity mohou být dále přeměňovány na jednodušší nebo složitější sloučeniny,
využity k získání energie, nebo vyloučeny jakožto odpadní látky ven z těla.