Vážení zákazníci v termínu od 1.7 - 11.7 bude e-shop pro objednávky pozastaven. Své objednávky můžete realizovat prostřednictvím smluvních prodejců, uvedených v sekci kontaktní, prodejní, místa. S pozdravem DromyVet s.r.o.

Pes všežravec

Pes domácí, Canis lupus familiaris, patří podle taxonomického zařazení do řádu Carnivora
(šelmy), podřádu Caniformia a čeledi Canidae (psovití).

Pro příslušníky řádu je charakteristický úplný sekodontní chrup s velkými špičáky
a nápadně zvětšenými trháky, mohutně vyvinuté žvýkací svaly a válcovitý kloub připojující dolní čelist k lebce,
který umožňuje pohyb pouze nahoru a dolů, díky čemuž je možné vyvinout v čelistech velký tlak.

Žaludek šelem je jednoduchý, střevo krátké, slepé střevo je zakrnělé nebo úplně chybí.
Všechny tyto znaky jsou přizpůsobením k lovu kořisti a ke zpracování a trávení živočišné potravy.
I když, se v rámci řádu Carnivora vyskytují také druhy všežravé a dokonce i býložravé,
pro většinu jsou základní složkou potravy živočišné tkáně.

Dělí se na obligátní masožravce, kteří jsou na příjmu živočišné potravy životně závislí
a fakultativní masožravce, kteří vedle živočišné potravy dokáží využívat také rostlinné zdroje.

Podle podílu živočišné složky v potravě se dále rozlišují druhy:
hyperkarnivorní, mezokarnivorní a hypokarnivorní.

Hyperkarnivorní druhy přijímají více než 70 % živočišné potravy,
mezokarnivorní 50 - 70 % a hypokarnivorní méně než 30 %.

Mezi obligátní masožravce patří např. kočkovité šelmy včetně kočky domácí.
Vyznačují se vysokým stupněm specializace na příjem masité potravy,
čemuž odpovídají také určité metabolické odlišnosti při využití živin z krmiva.

Obligátní masožravci zpracovávají jako zdroj energie přednostně proteiny a tuky,
mají omezenou schopnost využívat sacharidy a nedokáží syntetizovat některé esenciální látky
z prekurzorů obsažených v rostlinných zdrojích
(např. vitamin A z beta-karotenu, kyselinu arachidonovou z kyseliny linolové).

Mají také zvýšené nároky na přísun některých esenciálních aminokyselin (taurin, arginin)
a vyžadují vysoký podíl živočišné potravy.
Jsou výhradně hyperkarnivorní.

Psovité šelmy (Canidae) patří mezi fakultativní masožravce a nachází se mezi nimi druhy hyper-, mezo- i hypokarnivorní.
Za společného předka všech psích plemen je v současné době považován vlk obecný (Canis lupus),
proto také došlo v roce 1993 k překlasifikování druhu Canis familiaris na Canis lupus familiaris, poddruh vlka obecného.

Vlk je druhem hyperkanivorním základní složku jeho výživy tvoří těla velkých býložravců.
Je však velmi přizpůsobivý podmínkám prostředí i úspěšnosti lovu.
Skutečné složení vlčí potravy může být velmi variabilní a zahrnuje vedle velké kořisti také drobné obratlovce,
bezobratlé, ale i ovoce a další rostlinný materiál.

K domestikaci psa a jeho oddělení od vlka došlo podle současných poznatků někdy před 18 000 – 32 000 lety,
možná i dříve, je tedy prokazatelně nejstarším domestikovaným zvířetem.

V průběhu domestikace došlo u psa ke genetickým změnám v jeho loveckém chování
a do určité míry i ve stavbě a funkci trávicího traktu.

Ve srovnání s vlkem má domácí pes slabší čelisti, menší zuby, méně objemný žaludek a delší střevo.
Zdivočelí psi se obecně živí spíše sběrem odpadků než lovem živé kořisti.
Počátkem roku 2013 byla publikovaná vědecká práce, která se zabývala rozdíly v genomu domácích psů a vlků
souvisejícími s procesem domestikace.

Její závěry ukazují, že schopnost trávit efektivně škrob a další sacharidy
je jedním z klíčových znaků, který urychlil proces domestikace a oddělil psa od vlka.

Pes má ve srovnání s vlkem několikanásobně vyšší aktivitu genů kódujících produkci amylázy a maltázy,
dvou klíčových enzymů při trávení škrobu.

Schopnost trávit rostlinné složky se ukázala v raném prvopočátku domestikace jako výhodná,
protože takoví jedinci dokázali lépe využívat zbytky lidské potravy.

Domácí pes na rozdíl od vlka dokáže lépe zpracovat a využít rostlinnou potravu
a vyžaduje menší zastoupení živočišných složek.

Je ve své současné podobě spíše druhem mezokarnivorním, podobně jako lišky nebo kojoti.
Odpověď na otázku, zda se ještě jedná o masožravce, nebo o všežravce, není zcela jednoznačná.

Neexistuje přesná definice hranice, která by oddělovala fakultativní masožravce od všežravců.
Navzdory všem změnám, ke kterým došlo v průběhu domestikace,
se základní stavba a funkce trávicího ústrojí domácího psa a vlka neliší nijak zásadně.

Pes má stále chrup typický pro masožravce, přizpůsobený k trhání živočišných tkání
a ne ke žvýkání a rozmělnění rostlinných pletiv.

Jeho trávicí trakt je poměrně krátký a málo objemný, nejobjemnější částí je žaludek,
který dokáže pojmout naráz velké množství potravy.

Střevo psa je výrazně kratší a jednodušší než u pravých všežravců (např. prasete),
slepé střevo je zakrnělé a nefunkční.

Ve slinách psů se na rozdíl od všežravců nenachází enzym amyláza,
který pomáhá při štěpení rostlinného škrobu.

Z hlediska svého zoologického zařazení i z hlediska stavby trávicího traktu je tedy pes stále masožravcem.
Z hlediska výživy může být považován za všežravce, i když jeho schopnost zpracovávat rostlinné složky
je přece jen menší než u pravých všežravců.

Má také vyšší nároky na zastoupení živočišných bílkovin v krmivu, proto považujeme za vhodnější
označovat ho jako fakultativního nebo mezokarnivorního masožravce.

Vzhledem k obrovské variabilitě plemen, která se vyvíjela v odlišných podmínkách,
existují i mezi domácími psy určité rozdíly v optimálním zastoupení živočišných a rostlinných krmiv v potravě.

Některé typy psů mohou být přirozeně více masožravé
(např. severská plemena nebo plemena vzniklá křížením s vlkem),
jiným může lépe vyhovovat vyšší zastoupení rostlinných složek.

Psi jsou ve výživě velmi přizpůsobiví, proto mohou přežívat
a někdy i prosperovat na široké škále různých typů diet, od čistě vegetariánských až po výhradně masitou stravu.
Žádný z těchto krajních extrémů ale nepředstavuje optimální způsob výživy psa,
ten musíme hledat někde mezi nimi.

Adresa autora:
MVDr. Jan Šterc, Ph.D.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení