Isoleucin

Isoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, stejně jako valin a leucin stimulují syntézu bílkovin ve svalech, což podporuje růst svalové hmoty i její regeneraci po fyzické zátěži.

Role isoleucinu:

  • může být přeměněn na propionyl-CoA, který lze použít k výrobě glukózy pro energetickoupotřebu
  • přeměnou na acetyl-CoA, vstupuje do Krebsova cyklu a vytváří ATP - Adenosintrifosfát jako hlavní zdroj energie pro buňky
  • acetyl-CoA může také tvořit ketolátky, které lze energeticky využít, proto je isoleucin považován za „ketogenní“.

Zdroje isoleucinu: Vysoký obsah luštěnin včetně sójových bobů a vojtěšky.

Nedostatek isoleucinu: není hlášen žádný specifický příznak související s nedostatkem isoleucinu.

Nadbytek isoleucinu: není hlášen žádný specifický příznak související s nadbytkem isoleucinu.