Valin

Valin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem spolu s isoleucinem a leucinem

Role valinu:

  • potřebný pro svalovou koordinaci a správnou svalovou kontrakci.
  • může být rozložen na energii ve všech buňkách těla. Je přeměněn na sukcinyl-CoA, který vstupuje do Krebova cyklu za vzniku adenosintrifosfátu (ATP).
  • řadí se mezi „glukogenní“ aminokyseliny, což znamená, že může být použit k výrobě glukózy, která může být okamžitě použita jako forma energie nebo uložena jako glykogen, který se později spálí na energii.

Zdroje valinu: vysoký obsahují luštěniny, lupina sója a vojtěška, nižší množství se nachází v ovsu.

Nedostatek valinu: U koní nebyl hlášen žádný specifický problém způsobený nedostatkem.
U jiných zvířat může závažný nedostatek valinu způsobit neurologické příznaky, jako je špatná koordinace.

Nadbytek valinu: u koní nebyl hlášen.