ATP Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP) je zdrojem energie pro využití a skladování na buněčné úrovni. ATP zachycuje chemickou energii získanou rozkladem molekul potravy a uvolňuje ji jako palivo pro další buněčné procesy.

Buňky vyžadují chemickou energii ke třem obecným typům úkolů: k řízení metabolických reakcí, které by nenastaly automaticky; k transportu potřebných látek přes membrány; a dělat mechanickou práci, jako je pohyb svalů. ATP není skladovací molekula pro chemickou energii; to je úkolem sacharidů, jako je glykogen a tuky. Když buňka potřebuje energii, přemění se ze zásobních molekul na ATP. ATP pak slouží jako raketoplán, který dodává energii do míst v buňce, kde probíhají činnosti spotřebovávající energii.

Struktura ATP je nukleosidtrifosfát, sestávající z dusíkaté báze (adenin), ribózového cukru a tří sériově vázaných fosfátových skupin. ATP je běžně označován jako „energetická měna“ buňky, protože poskytuje snadno uvolnitelnou energii ve vazbě mezi druhou a třetí fosfátovou skupinou. Kromě poskytování energie slouží rozklad ATP hydrolýzou široké škále buněčných funkcí, včetně signalizace a syntézy DNA/RNA. Syntéza ATP využívá energii získanou z mnoha katabolických mechanismů, včetně buněčného dýchání, beta-oxidace a ketózy.