buňka

Je základní stavební a funkční jednotka těl živých organismů.