Vitamin B12 Kobalamin

Vitamin B12 má řadu biologických funkcí – hraje důležitou úlohu v krvetvorbě krevních buněk, je nezbytný pro vývoj centrální nervové soustavy a funkcí nervových buněk. Je životně důležitý pro využití mastné kyseliny zvané propionát, která tvoří methionin. Podílí se na tvorbě nukleových kyselin, transmetylačních pochodech, působí anabolicky. Deficit vitaminu B12 způsobuje makrocytární anémiipostižení zadních a postranních provazců míšních, periferních nervů.