Rozdíl mezi přírodními a syntetickými vitaminy na etiketě?

Pokud výrobce preferuje použití přírodních surovin s obsahem vitamínů či jiných látek
a chce je na etiketě deklarovat, je povinností výrobce uvádět v souladu s
Vyhláškou č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech,
ve znění pozdějších předpisů a nařízením č. 1831/2003 povolených doplňkových látek.


Uvedeme příklad: vitamin C přírodního původu z tropické třešně aceroly -  Malpighia glabra,
pokud chce výrobce deklarovat tento vitamin C, musí tak být v souladu s vyhláškou - to znamená,
že tuto látku, musí zařadit do jedné z následujících skupin:

1. nutriční doplňková látka - vitamin
2. regulátor kyselosti
3. antioxidant


To znamená, že v deklaraci musí být uvedeno:
Nutriční a doplňkové látky, vitaminy vitamin C - 100 mg.
Následně v textu může být dodatečná informace, že vitamin C pochází z tropické třešně Aceroly -  Malpighia glabra.

Takže tvrzení, že je v tomto případě vitamin přidán uměle a je syntetický,
se nemusí zakládat na pravdě, protože výrobce nemá jinou možnost,
než obsah vitaminu z přírodního produktu takto povinně deklarovat.