Kdy koně potřebují elektrolyty?

Často se setkáváme zejména v letním období s termínem doplnit elektrolyty. Co to znamená a kdy je vhodná doba pro jejich použití?
Pojďme si říct, co to jsou elektrolyty.
Elektrolyty jsou minerály přesněji – ionizované formy minerálních solí – chlorid, sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfát a bikarbonát ve formě aniontů se záporným elektrickým nábojem a kationtů s kladným záporným elektrickým nábojem. V organismu mají nezastupitelnou roli v mnoha základních tělesných funkcích: zajišťují správnou hydrataci, regulují chemické reakce, udržují hladinu a rovnováhu uvnitř a vně buněk, přispívají k vyrovnávání pH krve. Tyto minerály jsou nezbytné pro přenos elektrických impulsů v těle, což je zásadní pro funkci srdce, svalů i nervového systému.

Sodík (Na): generuje a přenos elektrických signálů, které spouštějí svalovou kontrakci.
Draslík (K): je nezbytný pro ukončení svalové kontrakce a zahájení relaxace. Obnovuje klidový potenciál buněk po kontrakci.
Vápník (Ca²): umožňuje svalovou kontrakci, spouští uvolňování energie z ATP, což je nutné pro kontrakci svalových vláken.
Hořčík (Mg²): pomáhá při svalové relaxaci a působí proti účinkům vápníku v buňkách, podporuje uvolnění svalů.
V komplexu se jedná o elektrolytovou rovnováhu, kdy H2O a elektrolyty zajišťují distribuci do buněk a orgánů, které jí potřebují. Všechny jsou zcela zásadní. V největším množství koně potřebují sůl, která vzniká spojením sodíku a chloridu (NaCl), následně draslík, hořčík a vápník.

Správná rovnováha elektrolytů je klíčová! Každý kůň se potí a s potem odchází z těla velké množství vyloučených elektrolytů, zejména při změně klimatických podmínek, zátěži i onemocnění. Důležité je zmínit, že elektrolyty neodchází pouze potem, ale i jejich vylučováním z organismu, kdy může hladina elektrolytů klesnout na kritickou úroveň.

Elektrolyty mohou být ztraceny z organismu různými způsoby:

Močí (diuréza): ledviny mají klíčovou roli při regulaci hladin elektrolytů v těle. Množství elektrolytů v moči je regulováno hormony, jako je aldosteron, který ovlivňuje zpětné vstřebávání sodíku a vylučování draslíku a vody.
Potem: při fyzické aktivitě nebo teplotních změnách tělo produkuje pot, jako mechanismus k ochlazení. Při tomto procesu jsou elektrolyty zejména sodík a chlorid vylučovány spolu s potem. Množství elektrolytů, které kůň ztrácí potem, závisí na teplotě jeho vlastní i okolní, vlhkostí, pracovní zátěži a době trvání všech pěti.
Trávení: přirozeně prostřednictvím stolice. Důležité je zmínit nadměrnou ztrátu sodíku a draslíku u kolikových a průjmových stavů, kdy může hladina elektrolytů klesnout na kritickou úroveň a způsobí dehydrataci.
Dýchání: malé množství elektrolytů, zejména oxid uhličitý (CO2) a vodík (H+), je ztraceno dýcháním. To se může stát při hyperventilaci, když se dýchání zrychlí a dochází k nadměrnému vypouštění CO2 i u koní postižených jakoukoli formou astmatu.
Žlázy: slinné žlázy a slzné žlázy, také vylučují elektrolyty.

Příznaky dehydratace a nedostatek elektrolytů má různé projevy:

Ztráta elasticity kůže:
vytáhněte kůži na krku koně a sledujte, jak rychle se vrátí zpět do normální polohy. U dehydratovaného koně bude vrácení kůže pomalé nebo dokonce může trvat delší dobu.

Suché sliznice: zkontrolujte sliznice dásní, očí. Suché sliznice naznačují dehydrataci.
CRT: doba plnění kapilár (CRT, capillary refill time) na dásních a barva sliznic.
Snížená produkce moči: snížená produkce moči než obvykle, naznačuje dehydrataci.
Ztráta chuti k jídlu: dehydratace koně vede k poklesu chuti a přijmu krmiva.
Zvýšená dechová a tepová frekvence: snaha udržet krevní oběh a zásobení kyslíkem, dochází ke zvýšení dechové a tepové frekvence.
Rektální teplota: v průběhu zátěže se pohybuje v rozmezí 38- 39,5 °C. Pokud je teplota vyšší než 39,8 °C, jedná se o přehřátí koně.
Svalový třes a křeče: nedostatek elektrolytů, zejména draslíku a vápníku ovlivňuje excitabilitu svalových buněk a snižuje jejich schopnost generovat kontrakce.
Zmatenost nebo neklid: nedostatek elektrolytů, které jsou klíčové pro nervový systém a přenos elektrických impulzů ovlivňuje chování koně.
Únava: nedostatek draslíku snižuje účinnost energetických procesů i produkci energie v těle, která vede k únavě a pocitu slabosti.
Porucha acidobazické rovnováhy: rovnováha vápníku a draslíku může vést k metabolické acidóze nebo alkalóze.

Mohou být uloženy elektrolyty v těle nebo je musíme doplňovat? Ano i ne.
Některé elektrolyty jako vápník a fosfát, jsou součást kostní hmoty a mohou být z části využívány jako zásoba. Elektrolyty, které vyžadují pravidelné doplnění jsou sodík, draslík a chloridy, které se z organismu běžně ztrácí. Vše záleží na intenzitě a stavu koně.

Stačí sůl nebo je nutný elektrolyt?

Sůl je každodenní nezbytnou součástí krmné dávky, stimuluje žízeň a podněcuje koně k pití. Sůl podáváme formou krmiva, solného lizu, minerálně vitaminového premixu, nebo čisté soli do krmné dávky v množství 20 – 25 g denně, zejména v průběhu letních měsíců.

Mozek hraje klíčovou roli v regulaci pití a udržování rovnováhy tekutin v těle. Má nastaveny obranné i ochranné mechanismy, které říkají napij se nebo přestaň pít, když je hladina sodíku v organismu v normě.

Elektrolyty preventivně nebo cíleně?
Při posouzení, zda použít elektrolyt nebo pouze sůl, je třeba zvážit několik faktorů, včetně intenzity aktivity, délky trvání zátěže, podmínek prostředí a individuálních potřeb koně.

Krátkodobá, mírná aktivita a mírné klima: můžeme poskytnout koni pouze sůl a dostatek tekutin, aby udržel rovnováhu elektrolytů. V takových případech je sůl dostatečná pro udržení běžné hladiny sodíku a chloridu v těle.

Dlouhodobý intenzivní trénink / závody / přesun / stresové situace / horké počasí /nadměrné pocení / kolikové obtíže / průjmové stavy /dýchací obtíže u všech forem koňského astmatu.  
Podáním elektrolytu zvýšíte hladinu energie a zajistíte dostatečnou hydrataci a vyvážený poměr minerálních solí. Elektrolyt pomáhá zmírnit vyčerpání a urychluje a zkracuje potřebnou dobu regenerace organismu po fyzické zátěži. 

Jaká pravidla dodržovat?

Vždy zajistěte, aby měl kůň dostatečné množství samostatné čerstvé a pitné vody k dispozici i přes podání elektrolytu do krmné dávky nebo vody.

Elektrolyty podávejte adekvátně dle situace na aktuální hmotnost zvířete.
U koní, kteří jsou po intenzivní zátěži / kolikové a průjmové stavy podávejte vodu z kbelíku pro dostatečný přehled o množství přijmu tekutin.
Nepodávejte elektrolyt u přehřátých a dehydratovaných koní u kterých je nejdříve nutné zchlazení a zavodnění.
Nepodávejte u koní, kteří nepřijímají tekutiny a odmítají krmnou dávku.