Elektrolytové poruchy u koní

Elekrtolytové poruchy vznikají abnormální koncentrací elektrolytů v těle. Mohou vzniknout v důsledku nedostatečného nebo naopak nadměrného příjmu či výdeje některých elektrolytů.

Hyperkalémie

Zátěž submaximální a maximální intenzity u normálního koně vede k elevaci plasmatické koncentrace draslíku na 8 - 10 mmol/l.

Činný sval ztrácí K+, který přechází do krve (hyperkalemie) a přijímá Na+ a Cl-. Tento peak plasmatického draslíku je pouze krátkodobý
a do normálu se vrací během 5 až 10 minut po ukončení zátěže. Intenzivní zátěž vede také ke zvýšení celkové plazmatické bílkoviny. 

Tyto přechodné změny jsou vyvolány bezprostředním přestupem tekutin do extravaskulárního prostotu po nástupu zátěže (tzv. pracovní edém tkání).
Pozátěžové zvýšení draslíku po delší dobu bylo zaznamenáno u koní plemene Quarter Horse s tzv. hyperkalemickou paralýzou.

Hypokalcémie

Hypokalcémie u koní se obvykle klinicky manifestuje jako zátěžová intolerance, synchronní diafragmatický flutter, slabost a ztuhlost svalů progradující až k tetanii, neboť kalcium hraje významnou roli při svalové kontrakci a nervových funkcích. 

K poklesu hladiny ionizovaného kalcia dochází v průběhu alkalózy, která se běžně vyskytuje u koní při vytrvalostních zátěžích. Je také známá i přechodná tzv. transportní tetanie, která je vyvolána nedostatečným příjmem vápníku v krmivu především v souvislosti se změnou krmiva v průběhu transportu koně. 

Hypokalcémie byla popsána i při cantharidinové intoxikaci (blistry) a jako tzv. laktační tetanie. Synchronní diafragmatický flutter je v podstatě projevem nekoordinované diafragmatické aktivity v závislosti na srdečním rytmu, způsobené při elektrolytových imbalancích hyperexcitabilitou phrenických nervů v přechodu přes perikard, kde jsou v expozici normální elektrické aktivitě myokardu.

Intravenózní podání kalcium glukonátu (obvykle dávkovaného do efektu) je vhodnou léčbou pro flutter, slabost i tetanii. V průběhu podávání infuze je nutné monitorovat možný nástup srdečních arytmií. Při terapii koní vyčerpaných dlouhodobou zátěží je nejvhodnější aplikace velkého objemu tekutin. Dostatečným příjmem vápníku v krmivu suplementací dikalcium fosfátem je možné předejít nástupu akutní krize.