intolerance

Nesnášenlivost konkrétních složek potravin nebo přecitlivělost na ně.
Porucha metabolismu, u které se na rozdíl od alergické reakce mohou 
příznaky objevit až za několik hodin, dnů, nebo dokonce týdnů.