Amino Flex E recenze - 6letý valach paint horse Chester

Naším dalším testovacím koněm, ke kterému se dostal náš AminoFlex E,
je 6letý valach plemene paint horse Chester, jehož majitelkou je
Mgr. Bc. Kristýna Oweisová.

 V průběhu roku 2022 jsem začala pozorovat změny chování i značný diskomfort Chestera s jezdcem, tak i při práci ze země.
Po sérii vyšetření, které neprokázaly souvislost s níže uvedenými projevy, jsme přistoupili ke genetickému vyšetření: kombinovanému testu PSSM1 a PSSM2 (MIM)
v německém Centru pro živočišnou genetiku Generatio CAG, které objasnilo příčinu projevovaných symptomů
                                                                         PSSM2 a variantě n/p8.

Ačkoliv testy na PSSM2 nejsou validované, představují významný odrazový můstek pro majitele koní, které příznaky vykazují,
a dávají jim munici k tomu, aby s případným onemocněním efektivně bojovali. 

1694084594730 (1) projevy

Pro koně s PSSM / MIM je klíčový celkový management ustájení a dodání důležitých živin v krmné dávce.
Ustájení je vyhovující: seno ad libitum a velké, členité prostory, kde se Chester může kontinuálně pohybovat.


Pro vyváženou krmnou dávku, která je základem pro diagnostikované koně PSSM
jsem zvolila spolupráci s Ing. Monikou Mechovou.

--------------------------------- 
Ing. Monika Mechová - nezávislý odborník na výživu a krmení koní. www.krmeni-koni.cz

Aminoflex E jsem u Chestera zařadila do krmné dávky pro diagnostikované PSSM 2 (dnes označováno jako MFM nebo MIM), konkrétně ve variantě n/p8. Jednotlivé varianty MFM se mohou lišit v konkrétních požadavcích na živiny krmné dávky, ale základem je vždy zdroj kvalitních bílkovin doplněný o konkrétní esenciální aminokyseliny jako je lyzin, metionin, treonin a leucin. Dále je vhodné zvýšit dotaci vitamínu E a antioxidanty obecně. Aminoflex E obsahuje všechny tyto komponenty, čímž v jednom přípravku doplníte všechny základní složky potřebné do diety pro koně s MFM. Výsledkem je u většiny koní zlepšení osvalení zejména v oblasti horní linie a hlavně menší svalová ztuhlost a lepší ochota k pohybu. Tento pozitivní efekt byl zaznamenán i u Chestera

Režim v době zahájení podávání doplňkového krmiva AminoFlex E, 26.5.2023

Využití koně:
akademická práce na ruce, extreme trail

Ustájení: 24/7 venku

Zátěž:

  • 5x týdně trénink
  • rehabilitace
  • akademická práce ze země,
  • lonž
  • vycházky do terénu
  • 2x týdně volno/ aktivní volno
0C3A5127

 

Krmení denní dávka od 26.5.2023 do 26.8.2023: 

KD1

Mgr. Bc. Kristýna Oweisová, majitelka: (https://www.instagram.com/my.dream.paint/)

Již 10 dní po začátku podávání AminoFlex E jsem si všimla celkově větší ochoty k běžným úkonům i práci.
Nejvýraznější změna však nastala v Chesterově svalstvu, které přestalo být na pohmat zatuhlé
a takřka vymizela chronická bolestivost zad, zlepšil se pohyb zadních končetin a zcela přestalo podlamování kolen.
Chester postupně prošel výraznou změnou, kdy z tenzního a lekavého koně se stal kůň uvolněný a klidný.
Zhruba po dvou měsících se zlepšila schopnost podsadit se, stranová i cvalová práce, vymizelo křižování.

Po asi třech měsících užívání krmné dávky nastala nechtěná 14 denní pauza v podávání,
která byla způsobena Chesterovou nově vzniklou nechutí ke dvěma složkám,
což vedlo k výraznému kroku zpět a rychlému návratu původních projevů.

Proběhla změna krmné dávky s malou obměnou tukové složky.

Krmení denní dávka od 11.9.2023:

kd2

Po opětovné stabilizaci krmné dávky nastalo prakticky ihned zlepšení.

V současné době (polovina října 2023) jsem díky obrovskému pokroku a pozitivním změnám v osobnosti
a reakcím na práci, optimisticky naladěna a jezdeckou využitelnost si opět dovedu představit.
Nevěřila jsem, že krmná dávka může hrát takovou roli v tolika různých aspektech.

--------------------------------- 

Mgr. Ing. Jana Gregorová, trenérka

Chestera jsem měla v tréninku ještě před zjištěním pozitivních výsledků testů na PSSM
a mohu porovnat jeho chování i fyzickou kondici před a po úpravě krmné dávky.

Před změnou KD byl obecně velmi tenzní, především v oblasti beder, s čímž souvisela velmi slabá aktivita zadních končetin.
Trvalo delší dobu, než došlo k potřebnému uvolnění. Svým výrazem i chováním dával najevo výraznou nepohodu.
Po změně krmné dávky s AminoFlex E je při práci mnohem ochotnější, svalstvo je uvolněnější, výraz koně je vyrovnaný a vstřícný.
Věnujeme se především práci ze země, ale i náročnější stranové práci v kroku i klusu, u kterých je aktivita zadních končetin stěžejní.
Je znatelné zlepšení v celkové prostupnosti a pružnosti koně. Také díky lepší schopnosti podkročit se pod tělo se mírní tendence „padání na předek“.

Amino Flex E jsem použila u 12leté hannoverské klisny, která má tendence tuhnout a 5leté plnokrevné klisny, která je naopak spíše hypermobilní.
U hannoverské klisny jsem zpozorovala lepší elasticitu pohybu, kterou jsem ocenila zejména pod sedlem.

Velké překvapení mě však čekalo především u mé plnokrevné klisny, která je velmi senzitivní na hmyz a v létě se po zahřívací práci dostává
do hysterických stavů (neustálé otřepávání se, headshaking, které graduje i pokusy jít na zadní).
Po 14 dnech užívání se projevy zmírnily na pouhé občasné otřepání a pohození hlavou, po vysazení se projevy zhoršily. 
Abych zjistila, zda se nejednalo o náhodnou souhru okolností, nasadila jsem jej znovu, a opět se dostavilo zlepšení. 

Po těchto pozitivních zkušenostech u několika koní jsme nasadili přípravek i kobylce mé klientky s diagnostikovaným kissing spine.
Už asi po 10 dnech užívání 200 g,  což je dávka pro PSSM koně, bylo vidět výrazné zlepšení.
Opět byl kůň prostupnější, snadněji se uvolňoval a měl celkově lepší chuť k práci.