Kurkuma co v sobě ukrývá

Během posledního desetiletí obliba kurkumy neustále stoupá.

kurkuma květ

Kurkuma latinským názvem Curcuma longa L. je kvetoucí rostlina, jejíž oddenky vypadají zvenčí velmi podobně jako kořeny zázvoru, ale uvnitř jsou intenzivně žlutě zbarvené.

Tato podobnost hovoří o tom, že obě rostliny patří do stejné čeledi Zingiberaceae - zázvorovité,
které jsou zastoupeny přibližně 50 rody a 1600 druhy v tropech celého světa.
„Zázvory“ jsou vesměs rostliny výrazně aromatické.
Velké množství silic bývá soustředěno zvláště v oddencích, semenech, často i v listech.

Co vše v sobě kurkuma ukrývá?

v oddenku kurkumy je více než 100 sloučenin, u kterých víme, že mají silné farmakologické vlastnosti.
Některé kombinace kurkuminoidů produkují více biologického účinku, než jakýkoli kurkuminoid používaný samostatně.
Z dlouhodobého hlediska pro krmnou dávku, jsou celé oddenky lepší, než izoláty.

Naše doporučení je využití celého mletého oddenku, ale můžete zvolit i tekutou formu lahodného sirupu s piperinem a skořicí.

1200px-Curcumin_structure_(keto).svg

Kurkuminoidy a složky esenciálních olejů jsou hlavními aktivními složkami 
rostliny Curcuma longa L.
První skupinu tvoří především fenolické sloučeniny kurkuminoidy 2,5 – 5 % 
z toho kurkumin, demethoxykurkumin a bisdemethoxykurkumin
a další diarylheptany a diarylpentany.

Esenciální olej – silice v rozmezí 2–5 % se sekviterpenovými ketony bisabolenového typu, jsou tvořeny hlavně z αr-Turmeronu, α-Turmeronu a dalších složek jako atlantone, kurlon, kurkumen a β-Turmerone, zingiberone, které všechny patří do třídy monocyklických seskviterpenů s malým množstvím monoterpenů jako je a-felandren, borneol, cineol, sabinen.
S ohledem na opravdu velkou biologickou aktivitu je kurkumin považován za nejdůležitější sloučeninu kurkumy.
Proto se většina výzkumů působení kurkumy v biologických systémech zaměřuje na jeho účinky.

kurkuma

Co ovlivňuje vstřebatelnost?

Biologická dostupnost kurkuminu je velmi nízká.
Absorpce střevním traktem, může být jedním z hlavních problémů,
proč mohou a jsou pozorovány nekonzistentní účinky. 


Kromě toho se mleté ​​oddenky jako přírodní produkt, liší svým složením v závislosti na době sklizně, klimatu, půdě,
stresu rostlin, zrání a skladování, mletí, sušení, ohřev, mění matrici potravin a tím i složení polyfenolů a v neposlední řadě na odrůdě,

kdy se stejné množství kurkumového prášku může, výrazně lišit obsahem účinných látek.

Metabolismus jak a kde ?
makroživiny, zejména lipidy ve stravě, mohou ovlivnit rozpustnost a absorpci kurkuminu. Játra jsou indikována jako primární místo metabolismu kurkuminu spolu s mikrobiotou. Dvojné vazby kurkuminu jsou následně redukovány v enterocytech a hepatocytech reduktázou na dihydrokurkumin, tetrahydrokurkumin, hexahydrokurkumin a oktahydrokurkumin.

 curcuma-longa-linn-essential-oil

Jak můžeme podpořit vstřebání kurkuminoidů?
Většina požitého kurkuminu se metabolizuje dříve, než může být dostatečně absorbován. To je dáno jednak aktivitou trávicích enzymů a nízké rozpustnosti kurkuminoidů ve vodě. Kurkuminoidy jsou lipofilní a vážou se na tuky,
takže kurkuminu můžeme pomoci smícháním s kvalitními, zdravými tuky a oleji,
na který se naváže a je pak lépe ve střevě absorbován.

Víme, že piperin - sloučenina černého pepře, činí kurkumin biologicky dostupnější. 
Piperin je silný inhibitor, funguje tak, že chrání kurkumin před trávicími enzymy, které se ho aktivně snaží odstranit z krevního řečiště. Kombinace 2 g kurkuminu + 5 mg piperinu vykazovala 3násobné zvýšení vstřebatelnosti ve srovnání s čistým kurkuminem.  

Piperin nelze nahradit černým pepřem v adekvátním množství, aniž by nedošlo k podráždění trávicího traktu.

peppercorns-table

Další varianty, které zvyšují biologickou dostupnost kurkuminoidů.

Kurkumin + lecitin - fosfolipidová formulace s lecitinem.

Kurkumin + bromelain

Další zkoumané formy biologické dostupnosti, které jsou stále předmětem studií.
Kurkumin v hydrofilních nanočásticích / v micelárním systému / v nanočásticích chitosanu.

 

Můžeme zkusit třetí díl
Jak naložit s kurkumou v krmné dávce
aneb hoďte to do žlabu PŘIPRAVUJEME.