PSSM1

Polysacharidy střádající myopatie 1 (PSSM1)
U tohoto typu 1 je příčinou onemocnění mutace v genu glykogensyntázy 1 (GYS1),
vedoucí k nekontrolované syntéze glykogenu a poruše aerobního metabolismu glykogenu.