PSSM

Polysaccharide storage myopathy (PSSM) geneticky podmíněné onemocnění svalových vláken.