PSSM

Polysaccharide storage myopathy (PSSM) geneticky podmíněné onemocnění svalových vláken,
které
způsobuje problémy s metabolismem sacharidů
a ukládáním glykogenu v jejich svalových buňkách.
Existují různé typy PSSM, včetně PSSM1 a PSSM2, které mají odlišné genetické a molekulární základy.