Sekrece

vylučování látek potřebnýh pro činnost jiných buněk v organismu.
Nejedná se přímo o jejich odpadní produkt, protože slouží k různým funkcím.
Výměšek je chemická látka vyměšovaná buňkami ze svého těla.
Výměšky jsou dvojího druhu: exkrety a inkrety, které jsou produkovány žlázami s vnitřní sekrecí.