Seznam literatury

Při zpracovávání veškerých textů byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Veškeré textové informace a grafické stránky výrobků a článků podléhají autorským právům.

Seznam použité literatury naleznete zde:


Davídek J., Janíček G., Pokorný J. - Chemie potravin

Ganong W. - Přehled lékařské fyziologie

Hugo Černý - Anatomie synoviálních útvarů končetin

Český lékopis 2009, doplňky 2010,2011 a je již i 2012

http://cs.wikipedia.org

Monografie Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals

Časopis Léčivé rostliny/ liečivé rostliny, vydavatelstvo HERBA

Český farmaceutický kodex

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)

Cornelia Witteková – Přírodní léčba koní

Doc. Ing. Eva Straková, PhD., MVDr.  Ing.Pavel Suchý, CSc. -Výživa hospodářských zvířat

Seminář Výživa koní na Klinice chorob koní, VFU Brno 2009

Skripta Obecná farmakognozie pro farmaceutickou fakultu UK

Zentrich a Janča coby autoři mnohých knih a atlasů

William O. Reece - Fyziologie domácích zvířat

Josef Tomko a kolektiv - Farmakognózia

Prof. MUDr. Mirosalv Kučera, DrSc.

Ústav výživy zvířat a pícninářství

Prof. MVDr. Jaroslav HANÁK, DrSc., Dipl.ECEIM MVDr. Čestmír OLEHLA
- Klinická fyziologie koní a jejich trénink¨

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., MVDr. Petr Jahn, CSc., MVDr. Markéta Sedlinská

Lüllmann H., Mohr. K., Ziegler A. - Farmakologie a toxikologie

Štípek S. a kol. - Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci

Konig-Liebich-anatomie

Harper H., A. - Základy fyziologické chemie

Višna R., Hart R. a kol. - Chrupavka kolena

Greenwood N. N., Earnshaw A. - Chemie prvků

Velíšek J., Hajšlová J. - Chemie potravin

Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing Company

David Frape - Equine Nutrition and Feeding

Univerzita Tomáše Bati  - Metabolické poruchy vznikající při avitaminóze

MVDr. Petr Jahn, MVDr.Barbora Chejnová - klinická patologie

Alois Čížek – Praktika z veterinární bakteriologie a mykologie

H. A. Harper, Přehled fyziologické chemie, Avicenum 1977

H. Mayer, M. Coenen, Krmení koní, Ikar 2003, ISBN 80-249-0264-8

Toman Miroslav a kol. – Veterinární imunologie

www.vetweb.cz

MVDr. Jan ŠTERC Ph.D., MVDr. Eva ŠTERCOVÁ  časopis veterinářství 08/2014
Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Burger, I. H. The Waltham book of companion animal nutrition. Oxford;
Pergamon Press, 1993

FEDIAF (Federation europeenne de l’industrie des aliments pour animaux
familiers). Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats
and Dogs. Brussels; European Pet Food Industry Federation, 2013

AAFCO (Association of American Feed Control Officials). Official
Publication, 99th edition. Oxford, 2008

McDowell, L. R. (ed). Minerals in Animal and Human Nutrition. San Diego,
CA; Academic Press Inc, 1992

“Silymarin”, a Promising Pharmacological Agent for Treatment of Diseases Iran J Basic Med Sci. 2011 Jul-Aug; 14(4): 308–317
Gholamreza Karimi, Maryam Vahabzadeh, Parisa Lari, Marziyeh Rashedinia, and Mohammad Moshiri

Veterinární toxikologie

autor: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., a kolektiv. Praha 2008

Lubomír Opletal, Věra Skřivanová - Natural substances and their biological activity, ISBN: 9788024618012

Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc. a kolektiv -Technologie potravin, ISBN 978-80-7080-509-1

Procesy potravinářských a biochemických výrob,  ISBN 80-7080-527-7

Doc.Ing. Josef Příhoda, CSc, Ing. Pavel Skřivan, CSc, Ing. Marie Hrušková, CSc
- Cereální chemie a technologie

Farmakobotanika Luděk Jahodář, ISBN: 9788024620152

Spefiální farmakologie Sixtus Hynie, ISBN: 8024604183

Zdeňka Svobodová, Helena Modrá a kol. - Veterinární toxikologie v klinické praxi

Berens von Rautenfeld, D., Fedele, C. Lymphologie und Manuelle Lymphdrainage bein Pferd.
2. Auflage, Schlutersche Verlagsgesellscaft (2005)

Rebecka Blenntoft - European Seminar of Equine Lymph Drainage),
Veterinary University of Hannover.

Evaluation of hyaluronate anti-ulcer activity against
gastric mucosal injury
Fouad Al-Bayaty1*, Mahamood Abdulla2 and Poya Darwish2
1Faculty of Dentistry, University Teknologi Mara 40450 Shah Alam Selangor Malaysia.
2Faculty of Medicine University of Malaya, Malaysia, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

(HA) has been proven to protect gastric mucosa from injury (Al-Bayaty et al., 2009)

Beta glucan supports enhanced gastroprotection and contains bioactive components with anti-ulcer activities (Wong et al., 2013)

Brindzova, L., Certik, M., Rapta, P., Zalibera, M., Mikulajova, A., Takacsova, M., 2008.
Antioxidant activity, beta-glucan and lipid contents of oat varieties. Czech J. Food Sci. - UZPI Czech Repub.

Patogenesis of equine squamous and glandular gastric disease G. Hallowell - UK-Vet Equine, 2018 - magonlinelibrary.com

Equine squanous gastric disease prelevance, inpact and management
M. Hewetson
, R. Tallon, Published 1 December 2021

Reisinger, N., Schaumberger, S., Nagl, V., Hessenberger, S., & Schatzmayr, G., 2014.
Milk thistle extract and silymarin inhibit lipopolysaccharide-induced lamellar separation of hoof explants in vitro. Toxins, 6(10), 2962–2974

Influence of Milk Thistle (Silybum marianum) Seed Cakes on Biochemical Values of Equine Plasma Subjected to Physical Exertion Hana Dockalova,* Ladislav Zeman, and Pavel Horky

Review of structure and bioactivity of the Plantago (Plantaginaceae) polysaccharides
Shanshan Zhang,a Jielun Hu,a Yonggan Sun,a Huizi Tan,a Junyi Yin,a Fang Geng,b and Shaoping Niea,