Je organická forma důležitá?

Vápník neboli kalcium (Ca) se v přírodě vyskytuje především ve formě uhličitanu vápenatého.

Jde o sloučeninu prakticky nerozpustnou ve vodě. Proto musí být v těle vždy přeměněna, aby mohl být vápník organismem využit.
Vstřebávání vápníku výrazně podporuje vitamín D a laktát.

Výsledky výzkumu naznačují, že vedle vstřebaného obsahu vápníku je velice důležitá schopnost organismu jej zabudovat do kostí.
Zde hraje velice důležitou roli současný obsah hořčíku, manganu a fosforu.

Aby tělo mohlo zabudovat vápník přijatý v krmné dávce do kostí, musí mít současně k dispozici oba poslední zmíněné prvky,
neboť dostatečný příjem fosforu je pokryt obsahem v běžně konzumované stravě.
Tělo si pečlivě hlídá množství vápníku v tělních tekutinách a jakýkoliv nedostatek okamžitě řeší jeho odebráním z kostí.
Pokud je k dispozici nemá, nemůže přijatý vápník zabudovat a takto lze poměrně snadno vyvolat v průběhu růstu skeletální deformace.
Nezapomenu zmínit, že i hormonální nerovnováha v těle u březích a laktujících fen,
má za následek intenzivnější uvolňování vápníku z kostí, než je jeho zpětné zabudovávání z krmné dávky.

Pro výrobu krmiva a krmných doplňků se používá celá řada sloučenin.
Nejčastěji se používá forma uhličitanová.

Vstřebatelnost uhličitanu vápenatého z dolomitů, je poměrně nízká a pohybuje se v rozmezí 1,6 až 3,2 %.

Tato forma vápníku je silně závislá na obsahu kyseliny v žaludku a tudíž u konzumace krmného doplňku či krmiva
je tato forma vápníku téměř neúčinná.
Nejméně vstřebatelnou formou je síran vápenatý, jeho vstřebatelnost je nižší než 1,4 % a vykazuje dráždivý a projímavý účinek.

Nejlepší formou příjmu vápníku v krmivu a krmných doplňcích je organická forma laktátu a citrátu,
glukonátu jejíž potenciální vstřebatelnost je vyšší než 38 % a metabolická využitelnost při zabudování vápníku do kostí je vyšší než 90 %.

Z těla se vápník vylučuje hlavně stolicí (asi 80%), částečně močí a v menší míře i potem (asi 5-8%).
Vylučování potem výrazně stoupá při intenzivní fyzické námaze.
Naopak zvýšené vylučování močí lze zaznamenat při konzumaci potravy bohaté na bílkoviny.
Biochemická aktivita vápníku, obsaženého v tkáňových tekutinách, spočívá především v mechanismu srážení krve.
Napomáhá taktéž udržování chemické rovnováhy a ovlivňuje přenos nervových vzruchů.
Rozhodující mírou se podílí na kontrakci svalových vláken.
U kosterního svalstva vzniká stah jako důsledek vazby vápníku na bílkovinu, nazývanou troponin C,
u hladkého svalstva pak na bílkovinu kalmodulin.
Kromě toho má komplex vápníku s kalmodulinem určitou úlohu při růstu buněk
a reguluje aktivitu celé řady enzymů v játrech, ledvinách, slinivce, srdci, mozku,
ve spermiích, krevních destičkách a mnoha dalších.

Vysoký příjem vápníku v krmné dávce je často spojován se zvýšeným výskytem skeletálních problémů,
zejména osteochondrózy (narušené zrání kloubních a růstových ploch a narušená endochondrální osifikace).
Incidence skeletálních problémů je ovlivněna plemenem a obsahem vápníku v potravě.
U obřích plemen mohou být skeletální deformace odhaleny zejména na rentgenových snímcích, pořízených ve věku 15 - 21 týdnu.
Tyto změny nebývají vždy spojeny s klinickými problémy a postupně mohou vymizet.
Bylo prokázáno, že rovněž účinek vysokého příjmu vápníku je ovlivněn plemenem psa
a štěňata obřích plemen jsou k rozvoji skeletálních problémů náchylnější.

Tělesná hmotnost psa dosažená v dospělosti je daná především genetickými faktory.
Rychlost růstu psa může být ovlivněna výživou. Je-li příjem energie příliš nízký, bude rychlost růstu opožděna.

V případě, že energetický deficit není příliš výrazný, může pes stále dosáhnout své normální tělesné hmotnosti,
ale dojde k tomu o něco později.
Příliš vysoký příjem energie naopak rychlost růstu uspíší, pokud nechybí některé živiny.
V několika pokusech bylo demonstrováno předávkování energií, které zvyšuje výskyt skeletálních deformací
(osteochondrózy, dysplazie kyčelních kloubů).
V této souvislosti v uvedené studii nebyla zjištěna zvýšená incidence skeletálních problémů u psů,
krmených ad libitum, ve srovnání se psy krmenými odměřenými dávkami.

Příliš vysoký příjem energie v mladém věku, však souvisel s dalšími riziky, jako je obezita,
u které se ve vyšším věku psa prokázalo mechanické zatížení kostry,
které mělo za následek zvyšující incidenci skeletálních deformit a zvýšené riziko kyčelní dysplazie.

Za nevhodné lze považovat doplňkovou léčbu formou krmných doplňků obsahujících vápník
ve formě uhličitanu vápenatého s přísunem vysokého obsahu kyseliny L askorbové, neboli vitamínu C.

Tato kombinace sice vede k podstatnějšímu zvýšení obsahu vápenatých iontů v tělních tekutinách,
současně však vede také ke zvýšení obsahu kyseliny šťavelové.
Paradoxně se tak podporuje tvorba stabilních ledvinových kamenů a vážný nedostatek vápníku.