Víno, hrozinky a jejich toxicita pro psy

Vinná Réva - Vitis vinifera čeleď révovité - Vitaceae

U některých psů, může dojít k otravě hroznem, nebo hrozinkami. Nedá se říci, že by některá plemena měla predispozici k těmto otravám. Protože otravy u psů se vyskytly poměrně nedávno, mechanismus účinku není zatím prostudován. Uvádí se, že nezáleží na tom, za víno obsahuje či neosahuje semena. Samotná semena, nejsou z hlediska toxicity považována za nebezpečná. Po analýzách na peticidy, těžké kovy a mykotoxiny v hrozinkách a vínu byly nálezy negativní. Popsané otravy se vyskytly u hroznů pěstovaných na soukromých pozemcích majitelů. Předpokládá se, že při této otravě dochází k metabolické disbalanci, což by mohlo být způsobeno neurotoxickým mykotoxinem a také idiosynkratické reakci. Nejnižší toxická dávka byla zaznamenána 0,32 oz. oz = 0,28g. U jiných zvířat nebyla otrava zaznamenána.

Klinické příznaky

Otrava začíná podrážděním GIT. A může přejít až k akutnímu renálnímu selhání. Do 2 hodin nastává vomitus - zvracení. Další příznaky, jako jsou průjem, břišní bolesti, křeče, letargie, polydipsie, se objeví za 5 -6 hodin. Selhání ledvin se začne projevovat až za 24 hodin nebo až po několika dnech.

Patologickomorfologický nález

Degenerace tubulů ledvin, nekróza - tubulární nekróza, v některých případech mineralizace ledvin.

Diagnostika

Biochemické změny krve - hyperkalcemie, zvýšená močovina, kreatinin, dusík, hyperfosfatemie. Terapie: V prvních 48 hodinách je nutná dehydratace, aby nedošlo k akutnímu selhání ledvin. Po dobu 72 hodin se provádí monitoring biochemických ukazatelů krve, včetně enzymů. Pokud nastane anurické selhání ledvin, může se aplikovat Furosemid, Dopamin, nebo Manitol.