Regenerace sil u koní

Regenerace sil ve sportu

Regenerace sil biologický proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organizmu a jednotlivých orgánů. Regenerace je také významnou prevencí poškození z přetížení. Je zabezpečována řadou činnosti, které mají odstraňovat únavu a obnovovat schopnost vypořádat se úspěšně s novou zátěží. Regenerace sil dosud byla a je vázána především na sportovní jedince a jeho zatížení, kteří směřují svůj tréninkový proces k co nejlepšímu výkonu.

Úkolem regenerace sil je odstraňovat příčiny únavy.

 • rozumně regulovat tréninkovou tělesnou zátěž, střídat zátěž s odpočinkem
 • doplňovat dostatek tekutin, mít vyváženou krmnou dávku
 • včas odhalovat a řešit zdravotní problémy, průběžné a pravidelně sledovat zdravotní stav
 • využívat fyzioterapeutické procedury masáže, voda, chlad, teplo

Únava je normálním projevem organizmu, který se brání poškození v důsledku jeho zatížení.

Při tělesné námaze dochází k posunům ve vnitřním prostředí organizmu:

 • nerovnováha v energetickém metabolismu: vyčerpávání zdrojů energie, hromadění jejich metabolitů
 • acidobazická nerovnováha: rozvoj metabolické acidózy
 • nerovnováha hospodaření s ionty: přesuny K, Mg, Cl a dalších
 • celkové ztráty vody, snížení objemu plazy
 • hromadění tepla
 • hromadění a destrukční účinek kyslíkových volných radikálů

Uvedené změny dráždí receptory nervové soustavy, jejíž centra se snaží regulovat tělesné pochody směrem k opětovnému návratu k celkové rovnováze a stálosti vnitřního prostředí. Únava se projevuje v průběhu nebo těsně po fyzické zátěži – tj. bezprostřední (akutní) únava. Může trvat minuty, hodiny, dny a po velmi náročném vytrvalostním výkonu i pár týdnů. Za dlouhodobou (chronickou) únavu se považuje ta, která přetrvává po velmi dlouhou dobu po skončení sportovního výkonu.

Příznaky únavy mohou být lokalizovány pouze nebo především v místě nejvíce zapojených svalů - místní únavaHlavním mechanismem „bolestivých“ projevů místní únavy je pravděpodobně dráždění volných nervových zakončení a receptorů bolesti kyselými produkty energetického metabolismu, především laktátem. Práce většího počtu svalů, která si vyžaduje intenzivní činnost celého transportního systému, přesuny iontů a vody atd., se projevuje objektivními změnami i subjektivními pocity hovoříme o celkové únavě.

Rozeznáváme fyziologickou - normální únavu (bez pocitů velmi nepříjemné únavy a vyčerpání a bez poruch funkcí a poškození orgánů) a patologickou únavu, která je spojena se  subjektivními velmi nepříjemnými pocity a poruchami funkcí nebo poškozením orgánů.

Pojem přetrénování by asi měl být rezervován pro celkovou chronickou patologickou únavu. Její nástup je pozvolný, nenápadný,záludný, proto se těžko diagnostikuje. Léčba přetrénování je zaměřena na odstraňování jeho příčin a komplikací, případně tlumení škodlivých příznaků.

Syndrom z přetížení je soubor potíží u koní s velkým tréninkovým zatížením a nedostatečným odpočinkem.

Příznaky jsou duševní i tělesné:

Duševní příznaky

 • porucha přijímání krmiva
 • únava
 • poruchy soustředění
 • podrážděnost
 • neochota k výkonu

Tělesné příznaky

 • nervově-vegetativní dysbalance, nestabilita, větší iritiabilita: střevní potíže, zvýšení klidové srdeční frekvence, pocení
 • dlouhodobé svalové bolesti
 • častá onemocnění
 • časté potíže pohybového aparátu
 • změny hmotnosti

Samotné přetrénování vede k dalším zdravotním, duševním a tělesným komplikacím. Tím vzniká uzavřený kruh, který je potřeba vyřešit, někdy i mnohaměsíčním nebo ročním přerušením či ukončením tréninku.

Příčiny únavy – přetrénování:

 • opakované nadměrné tréninkové tělesné zatížení
 • nedostatek odpočinku
 • nedostatek tekutin, výživové chyby
 • zdravotní problémy poruchy iontového metabolismu, úrazy, infekce, alergie, jiné nemoci

Mezi příznaky přetrénování se objevuje:

 • neochota spolupráce v tréninkovém režimu
 • špatná sportovní výkonnost, rychlejší únavnost v tréninku

V diagnostice přetrénování se zvažují biochemické a hematologické metody, EKG a v posledních letech
i analýza variability srdeční frekvence (hodnocení stavu autonomních funkcí).