Víno, hrozinky a jejich toxicita

Vinná Réva - Vitis vinifera
čeleď révovité - Vitaceae

U některých psů, může dojít k otravě hroznem, nebo hrozinkami.
Nedá se říci, že by některá plemena měla predispozici k těmto otravám.

Protože otravy u psů se vyskytly poměrně nedávno, mechanismus účinku není zatím prostudován.
Uvádí se, že nezáleží na tom, za víno obsahuje či neosahuje semena.
Samotná semena, nejsou z hlediska toxicity považována za nebezpečná.
Po analýzách na peticidy, těžké kovy a mykotoxiny v hrozinkách a vínu byly nálezy negativní.
Popsané otravy se vyskytly u hroznů pěstovaných na soukromých pozemcích majitelů.
Předpokládá se, že při této otravě dochází k metabolické disbalanci,
což by mohlo být způsobeno neurotoxickým mykotoxinem a také idiosynkratické reakci.
Nejnižší toxická dávka byla zaznamenána 0,32 oz. oz = 0,28g.

U jiných zvířat nebyla otrava zaznamenána.

Klinické příznaky:
Otrava začíná podrážděním GIT. A může přejít až k akutnímu renálnímu selhání.
Do 2 hodin nastává vomitus - zvracení.
Další příznaky, jako jsou průjem, břišní bolesti, křeče, letargie, polydipsie, se objeví za 5 -6 hodin.
Selhání ledvin se začne projevovat až za 24 hodin nebo až po několika dnech.


Patologickomorfologický nález:
Degenerace tubulů ledvin, nekróza - tubulární nekróza, v některých případech mineralizace ledvin.

Diagnostika:
Biochemické změny krve - hyperkalcemie, zvýšená močovina, kreatinin, dusík, hyperfosfatemie.

Terapie: V prvních 48 hodinách je nutná dehydratace, aby nedošlo k akutnímu selhání ledvin.
Po dobu 72 hodin se provádí monitoring biochemických ukazatelů krve, včetně enzymů.
Pokud nastane anurické selhání ledvin, může se aplikovat Furosemid, Dopamin, nebo Manitol.