Třísloviny

Třísloviny neboli taniny jsou komplexní organické sloučeniny obsažené v různém množství téměř ve všech rostlinách.