Slizy

Slizové látky jsou látky obsahující sacharidy, které když ve vodě nabobtnají, vytvoří vazkou tekutinu.
Ukládají se ve velmi tenké vrstvě na sliznici a dokáží zmírnit podráždění či ochránit před dráždivými látkami.
Slizy jsou tvořeny polysacharidy a uronovou kyselinou, případně zbytkem kyseliny sírové.