pufr

Pufry ovlivňují výkyvy pH při běžném metabolismu,

udržují pH na určité hodnotě.