protizánětlivý

jsou látky, které působí proti zánětu.