protimikrobiálním

Látky působící proti mikroorganismům - bakterie, houby, paraziti, viry.