postprandiální

objevující se po jídle. 
Postprandiální glykemie je hladina glukózy v krvi po příjmu krmné dávky.
Zpět k normálním hodnotám se vrací podle charakteru a množství požité potravy.