intersticiální

mezitkáňový týkající se intersticia.
Řada nemocí postihuje intersticium – tj. vmezeřenou tkáň různých orgánů.