glykemický index

Glykemický index je veličina, která udává rychlost využití glukózy tělem z určité potraviny.