Fibróza

 
je stav při kterém dochází ke zmnožení vaziva určitého typu pojivové tkáně, například v důsledku zranění nebo hojivého procesu po vzniklém zánětu.