EIPH

EIPH - Zátěží podmíněné krvácení - Exercise-induced pulmonary hemorrhage
Porucha kdy dochází ke vstupu krve z plic koně do dýchacích cest.